Пошук

Розпорядження селищного голови №212 «Про утворення робочої групи з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження конфліктів в різних сферах життя місцевого населення Рокитнівської селищної територіальної громади»

Кількість переглядів: 29
Скликання: 8 скликання
Сесія: без номеру сесії
Тип документу: Розпорядження селищного голови
Дата: 07.11.2023
Номер документу: 212
Назва документу: Про утворення робочої групи з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження конфліктів в різних сферах життя місцевого населення Рокитнівської селищної територіальної громади
Прикріплені файли:

УКРАЇНА

Рокитнівська селищна рада

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

селищного голови

 

07 листопада 2023 року                                                                       № 212

                                                                    

Про утворення робочої групи з питань

доступності послуг об’єктів соціальної

роботи, співробітництва  з іншими

територіальними громадами,

підвищення рівня інклюзії, у тому

числі задля попередження конфліктів

в різних сферах життя місцевого

населення Рокитнівської селищної

територіальної громади

 

     Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законами України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про співробітництво територіальних громад», «Про соціальні послуги», відповідно до Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», з метою об'єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування для виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та усунення факторів, що негативно впливають на доступність різних послуг на території Рокитнівської селищної територіальної громади, забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, захисту їх прав, аналізу чутливості до конфліктів в громаді, визначення перспектив розвитку міжмуніципального співробітництва, розроблення та впровадження громадських ініціатив  на території громади:

1. Утворити робочу групу з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження конфліктів в різних сферах життя місцевого населення  Рокитнівської селищної територіальної громади у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами,   підвищення   рівня   інклюзії,   у тому   числі задля  попередження конфліктів в різних сферах життя місцевого населення Рокитнівської селищної територіальної громади, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів                                        Антоніна ГОРДІЙЧУК

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Додаток

                                                                         до розпорядження селищного голови

                                                                         _______________ № ________

 

СКЛАД

робочої групи з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження конфліктів

в різних сферах життя місцевого населення Рокитнівської селищної територіальної громади

 

 

Голова робочої групи:

 

ГОРДІЙЧУК Антоніна                       заступник селищного голови з питань

 

Василівна                                             діяльності виконавчих органів

 

Заступник голови робочої групи:

 

 

 

ВЛАСИК Наталія Федорівна

фахівець з управління проєктами та програмами відділу земельних ресурсів та екологічних питань Рокитнівської селищної ради

 

Секретар робочої групи:

 

 

 

ЧИРУК Ірена Любомирівна

начальник відділу соціального захисту, охорони здоров’я та у справах дітей Рокитнівської селищної ради

 

Члени робочої групи:

 

 

 

 

БАРАНОВСЬКА Ірина Миколаївна

 

 

 

 

ГОНЧАР Антоніна Григорівна

 

 

 

 

                                                                

 

ГРИГОР’ЄВА Валентина

Миколаївна

генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Рокитнівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської селищної ради

 

заступник з поліклінічної роботи комунального некомерційного підприємства «Рокитнівська  багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Рокитнівської селищної ради

 

2

директор комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Рокитнівської селищної ради

 

 

 

 

КУЛАКЕВИЧ Юлія Анатоліївна

 

начальник відділу культури та туризму Рокитнівської селищної ради

 

 

 

 

ПАВЛУШЕНКО Микола

Олександрович

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради

 

 

РАЖИК Лідія Вікторівна

 

 

 

ТОРЧИНСЬКА Анна Антонівна

директор комунального закладу «Публічна бібліотека» Рокитнівської селищної ради

 

директор  комунальної установи «Рокитнівський інклюзивно-ресурсний центр» Рокитнівської селищної ради

 

 

 

 

       

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                      Антоніна ГОРДІЙЧУК

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядження селищного голови

                                                                               ______________ № ________

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань доступності послуг

 об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження

конфліктів в різних сферах життя місцевого населення 

Рокитнівської селищної територіальної громади

 

                        1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Робоча група з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження конфліктів в різних сферах життя місцевого населення Рокитнівської селищної територіальної громади (далі- Робоча група) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою об'єднання зусиль громадськості, представників місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших зацікавлених осіб, для виявлення, обговорення, пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних факторів, що впливають на доступність соціальних послуг на території Рокитнівської селищної територіальної громади (далі-громада), забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей,  аналізу чутливості до конфліктів в громаді, визначення перспектив розвитку міжмуніципального співробітництва, в тому числі для розвитку та зміцнення цих напрямів.

1.2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також положенням про робочу групу з питань доступності послуг об’єктів соціальної роботи, співробітництва з іншими територіальними громадами, підвищення рівня інклюзії, у тому числі задля попередження конфліктів в різних сферах життя місцевого населення Рокитнівської селищної територіальної громади (далі-Положення).

1.3. Робоча група також є публічною платформою для звітування громадських організацій, поліції, представників влади та інших зацікавлених осіб перед громадою, тут створюються умови для діалогу та комунікацій всіх учасників процесу.

 

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

2.1. Активні жінки та чоловіки із числа місцевого населення можуть ініціювати створення робочої групи шляхом повідомлення всіх зацікавлених сторін із числа осіб, зазначених у пункті 2.2 цього Положення.

2.2. Робоча група складається з постійних членів, голови, заступника голови та секретаря.

 

                                                         2

Очолює Робочу групу голова. Склад постійних членів має складатися із представників громади та має дорівнювати не менше 9 осіб. Склад постійних членів групи має бути репрезентативним та інклюзивним стосовно всіх груп та спільнот, що мешкають у громаді, та на добровільній основі включати: представників від органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади, організацій громадянського суспільства, правоохоронних органів, служби надзвичайних ситуацій, інших служб, а також молоді, людей із інвалідністю, жінок та чоловіків, ветеранів, людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших незахищених верств населення.

2.3. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, затвердженого головою робочої групи, але не рідше одного разу на три місяці.

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

3.1.  Робоча група у своїй діяльності:

3.1.1. Сприяє координації відносин між місцевими органами влади,  представниками громадських організацій, правоохоронних органів, волонтерськими організаціями та територіальною громадою з питань, що відносяться на обговорення Робочої групи та потребують їх участі та взаємодії;

3.1.2. Сприяє виявленню, аналізу, обговоренню, пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних факторів, що впливають на доступність послуг в громаді;

3.1.3. Сприяє впровадженню на місцевому рівні державної політики             з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінкам і чоловікам, представникам різних соціальних груп, незахищених верств населення, впровадженню розробляє найбільш ефективні та придатні способи та засоби їх вирішення;;

3.1.4. Створює умови для реалізації принципів доступності, інклюзивності, універсального дизайну при наданні соціальних та інших послуг в закладах, установах, організаціях громади та на об'єктах соціальної роботи різної форми власності;

3.1.5.  Сприяє залученню жінок та чоловіків з усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнес-структур до діалогу з органами місцевої влади, а також  забезпечує їх рівну участь у прийнятті суспільно важливих рішень через громадське обговорення проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

3.1.6. Сприяє виявленню та аналізу  чутливості до конфліктів в громаді,  пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних факторів, що впливають на соціальну згуртованість громади.

3.1.7. Сприяє підвищенню якості надання різних послуг населенню,           у тому числі і соціальних, на основі спільних інтересів та цілей різних громад шляхом міжмуніципального співробітництва.

 

                                               

                                                   3

3.1.8. Популяризує діяльність Робочої групи як дорадчо-консультативного органу в соціальних мережах та інших ЗМІ. Сприяє залученню до постійних членів Робочої групи всіх вразливих категорій суспільства або їх представників, у тому числі і для розробки та реалізації різних завдань та проектів соціально-економічного значення для розвитку громади та залучення додаткових ресурсів.

3.1.9. Організовує та проводить засідання, зустрічі та інші заходи для досягнення мети, зазначеної в пункті 1.1 цього Положення.

 

4. ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ ГРУПИ

4.1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.1. Обговорює поточні проблеми щодо виявлення, обговорення, пошуку шляхів вирішення проблем та усунення негативних факторів, що впливають на доступність різних послуг для населення, у тому числі                    і соціальних послуг і на об'єктах соціальної роботи території громади, забезпечення жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей,  аналізу чутливості до конфліктів в громаді, визначення перспектив розвитку міжмуніципального співробітництва.

4.1.2. Вивчає та аналізує ці проблеми, розробляє та направляє рекомендації щодо усунення факторів та загроз з цих питань громадським організаціям, старостам старостинських округів громади, суб’єктам господарювання.

4.1.3. Ініціює, приймає участь у розробці, сприяє впровадженню відповідних проєктів, місцевих програм, планів дій та стратегій;

4.1.4. Члени Робочої групи можуть брати участь у засіданнях (робочих зустрічах, круглих столах тощо), організованих органами державної влади.

4.1.10. Заслуховує проміжні/фінальні результати реалізації проектів, місцевих програм, планів дій та стратегій. Визначає їх вплив на якість і доступність послуг, на чутливість до конфліктів в громаді та соціальну згуртованість, гендерну рівність, забезпечення прав людини та інше.

4.1.11. Отримує в установленому порядку від державних органів інформацію з питань їх діяльності, крім інформації з обмеженим доступом.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ ГРУПИ

5.1. Голова Робочої групи:

5.1.1. здійснює загальне керівництво Робочою групою;

5.1.2. відкриває і веде засідання Робочої групи;

5.1.3. розподіляє обов’язки між членами Робочої групи;

5.1.4. здійснює підрахунок результатів голосування;

5.1.5. координує діяльність Робочої групи з іншими суб’єктами господарювання, громадськими об’єднаннями;

5.1.6. підписує протоколи засідань та інші документи підготовлені Робочою групою за результатами її діяльності;

                                                             4

5.1.7. звітує щоквартально про роботу Робочої групи.                                                       

5.2. Заступник голови:

5.2.1. виконує функції голови Робочої групи у разі його відсутності.

5.3. Секретар Робочої групи:

5.3.1 веде фіксацію засідань Робочої групи шляхом складання протоколу;

5.3.2. забезпечує функціонування  Робочої групи шляхом:

- складання порядку денного;

- розміщення оголошення про чергове засідання не менше ніж за 7 днів перед датою його проведення;

- забезпечення систематизації протоколів засідань та інших матеріалів до них, формуючи базу даних на електронному ресурсі;

5.4. Члени Робочої групи мають право:

5.4.1. брати участь в обговоренні порядку денного та  вносити пропозиції щодо його змісту;

5.4.2. висловлювати окрему думку з обговорюваних питань та клопотати про внесення її до протоколу.

5.5. Члени Робочої групи зобов'язані:

5.5.1. бути присутнім на засіданнях Робочої групи (за винятком поважних причин);

5.5.2. голосувати з обговорюваних питань;

5.5.3. виконувати рішення, прийняті на засіданні Робочої групи.

5.6. Особи, що можуть бути присутніми на засіданнях Робочої групи:

5.6.1. всі за бажанням з правом виступу під час обговорення питань та їх дискусій;

5.6.2. мають право клопотати про внесення їх окремої думки до протоколу, але без права голосування.

5.7. Рішення з питань, що обговорюються на засіданнях Робочої групи, приймаються простою більшістю голосів членів Робочої групи, присутніх на засіданні.

5.8. Рішення Робочої групи вважаються прийнятими за умови присутності ½ членів Робочої групи плюс один член Робочої групи від її постійного складу.

5.9. Засідання Робочої групи є публічними та відкритими.

5.10. Робоча група збирається та проводить засідання не рідше одного разу на три місяці.

 

                                        6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення затверджується розпорядженням селищного голови  та вступає в силу з моменту його підписання.

6.2. Рішення про внесення змін або доповнень до цього Положення приймається на засіданнях Робочої групи простою більшістю голосів.

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчих органів                      Антоніна ГОРДІЙЧУК


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора