Рокитнівська селищна рада - офіційний веб-сайт
Рівненська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Розпорядження селищного голови №45 «Про організацію стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради»

Кількість переглядів: 66
Скликання: 8 скликання
Сесія: без номеру сесії
Тип документу: Розпорядження селищного голови
Дата: 14.03.2023
Номер документу: 45
Назва документу: Про організацію стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради
Прикріплені файли:

УКРАЇНА

 

РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

селищного голови

 

14 березня 2023 року                                                                                    № 45

 

Про організацію стажування громадян з числа

молоді, які не є посадовими особами органів

місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської

селищної ради та її виконавчого комітету,
виконавчих органах селищної ради

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про основні засади молодіжної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.1994       № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах» та з метою залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування та розвитку молодіжної політики у громаді:

 

1. ЗАТВЕРДИТИ  Порядок стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Антоніну ГОРДІЙЧУК
.

 

 

Селищний голова                                                       Григорій ТАРГОНСЬКИЙ

               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Рокитнівського селищного голови
14 березня 2023 року № 45

 

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування,

 в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради

1. Порядок стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради (далі – Порядок) визначає загальні вимоги та процедуру щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради (далі – селищна рада).

2. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих осіб до роботи на посадах селищної ради, ознайомлення їх зі специфікою діяльності органу місцевого самоврядування та набуття ними практичного досвіду роботи на відповідних посадах.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у наступному значенні:

молодь (далі – молоді особи) – громадяни України, віком від 18 до 35 років, які навчаються або закінчили навчання у закладах вищої освіти, незалежно від їх форми власності та не перебувають на посадах в органах місцевого самоврядування;

стажування – це процес ознайомлення молодої особи з практичною реалізацією служби в органах місцевого самоврядування на різних посадах в селищній раді, формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки молодої особи, набуття  практичного досвіду виконання завдань та обов'язків, передбачених на відповідній посаді в органах місцевого самоврядування, у формі строкового, безоплатного навчання керівником стажування у визначеному структурному підрозділі селищної ради згідно із індивідуальним планом;

стажер – молода особа, яка відповідає наступним критеріям: вільно володіє українською мовою, є студентом або випускником закладу вищої освіти, незалежно від його форми власності, надала згоду на обробку та використання персональних даних, рівень мотивації якої відповідає цілям стажування;

керівник стажування – посадова особа місцевого самоврядування, яка працює на відповідній посаді в селищній раді, і яка відповідно до розпорядження селищного голови призначається відповідальною за стажування.

4. Стажування молодої особи здійснюється строком 10 робочих днів у вільний від навчання/роботи час. Робочий день стажера передбачає його роботу не менше ніж 3 години.

На період проходження стажування стажер забезпечується робочим місцем та засобами комп'ютерної техніки, а також доступом до адміністративних приміщень селищної ради.

5. Стажування відбувається на безоплатній основі.

Селищна рада не несе зобов'язань щодо відшкодування молодій особі, яка проходить стажування, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найму житла, а також інших витрат пов’язаних з проходженням стажування.

6. Кількість осіб, які одночасно можуть проходити стажування, визначається з урахуванням можливостей для стажування у селищній раді, зокрема:

наявність посадових осіб, які можуть виконувати функції керівників стажування (з розрахунку не більше двох закріплених стажистів за однією посадовою особою);

наявність обладнаних робочих місць  (робочий стіл та стілець, комп’ютер, доступ до матеріалів необхідних для виконання стажером індивідуального плану стажування).

7. Загальна координація щодо стажування молодих осіб в селищній раді здійснюється відділом кадрового забезпечення селищної ради.

8. Зарахування на стажування та визначення дати початку та закінчення його проходження здійснюються згідно з розпорядженням селищного голови.

Молоді особи, які виявили бажання пройти стажування, подають до cелищної ради перед початком стажування:

відповідну заяву (форма – додаток 1 до цього Порядку);

мотиваційний лист обсягом не більше 1,5 арк.;

копію паспорта або ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, або копію е-паспорта;

копію студентського квитка (для здобувачів вищої освіти) або копію документа про вищу освіту.

Проєкт розпорядження про зарахування на стажування готується  відділом кадрового забезпечення селищної ради за результатами розгляду документів, визначених в цьому пункті. 

Подання особою заяви не за встановленою формою, а також подання не в повному обсязі документів, визначених в цьому пункті, є підставою для залишення такої заяви без розгляду, про що повідомляється молода особа із зазначенням строку на усунення недоліків, який не може становити більше п’яти робочих днів.

9. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (форма – додаток 2 до цього Порядку), який розробляє керівник стажування та затверджує селищний голова.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажера у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проєктів розпорядчих і нормативних документів тощо).

Поставлені завдання повинні бути чіткі та зрозумілі.

Стажери можуть отримувати оперативні доручення від керівника стажування та селищного голови.

10. Керівник стажування:

складає та подає на затвердження селищному голові індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажеру можливість ознайомитися з організацією роботи та правилами внутрішнього трудового розпорядку структурного підрозділу селищної ради, в якому стажер проходить стажування;

залучає стажера до діяльності, передбаченої відповідним положенням про структурний підрозділ селищної ради, підготовки проєктів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

координує діяльність стажера щодо його співпраці (взаємодії) з іншими структурними підрозділами селищної ради;

контролює дотримання стажером умов проходження стажування, виконання ним затвердженого індивідуального плану стажування та підготовку відповідного звіту за результатами такого стажування.

11. Стажер:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, та доручення керівника стажування;

повинен дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу селищної ради та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, засіданнях селищної ради, її виконавчого комітету, готувати проєкти відповідних документів, актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

має право за підтримки керівника стажування отримувати інформацію, необхідну для виконання індивідуального плану стажування.

12. Стажер повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом та не пізніше останнього дня стажування надає його на розгляд керівнику стажування.

Керівник стажування розглядає звіт та оцінює результати виконання визначених індивідуальним планом стажування завдань.

13. Керівник стажування після закінчення стажування готує довідку про проходження стажування (форма – додаток 3  до цього Порядку), що повинна містити інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажера, одержаних ним знань і навичок, професійних, ділових та особистих якостей стажера під час стажування.

Довідка складається у двох примірниках, один з яких надається стажеру, а другий передається для зберігання до відділу кадрового забезпечення селищної ради.

Не пізніше останнього дня стажування керівник стажування надає стажеру підписану селищним головою довідку про проходження стажування.

14. Стажування не передбачає обов’язкового подальшого працевлаштування стажера в селищній раді.

 

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів                                           Антоніна ГОРДІЙЧУК

 

Додаток 1

ПОРЯДКУ стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради

 

 

Рокитнівському селищному голові
____________________________________

(прізвище, власне ім'я селищного голови)

 

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові молодої особи, яка виявила бажання пройти стажування),
який (яка) проживає за адресою: ____________________________________
____________________________________
номер контактного телефону

_____________________________________
адреса електронної пошти
_____________________________________

 

ЗАЯВА
на проходження стажування

Прошу дозволити мені пройти стажування у ______________________________________ _________________________________________________________________________________ (вказується структурний підрозділ апарату селищної ради або виконавчого органу ради)                         у період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року (включно).

Зобов'язуються дотримуватися під час проходження стажування правил внутрішнього трудового розпорядку працівників Рокитнівської селищної ради.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

Додатки до заяви:

1) копія паспорта або копія ID-картки з паперовим витягом з Єдиного державного демографічного реєстру, або копія е-паспорта;

2) мотиваційних лист;

3) копія студентського квитка (для здобувачів вищої освіти) або копія документа про вищу освіту.

 

___ ____________ 20__ року

 

_______________
(підпис молодої особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ПОРЯДКУ стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Рокитнівський селищний голова

________________ Ім’я, Прізвище

___   _______________   20____ року  

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

_______________________________________________________________________                                                          (прізвище, власне ім'я, по батькові стажера)

який (яка) проходить стажування у ___________________________________________________ __________________________________________________________________________________

                                (вказується структурний підрозділ апарату селищної ради або виконавчого органу ради)

у період з _______________ 20__ року по ___ ____________ 20____ року (включно).

 

N з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результат виконання

1

2

3

4

 

 

 

 

 

___ ____________ 2023 року

_____________
   (підпис стажера)

____________________
   (власне ім'я та прізвище стажера)

 

Погоджено

_____________________
(підпис керівника стажування)

_______________________________
(власне ім'я та прізвище керівника стажування)

 

 

 

Додаток 3

ПОРЯДКУ стажування громадян з числа молоді, які не є посадовими особами органів місцевого самоврядування, в апараті Рокитнівської селищної ради та її виконавчого комітету, виконавчих органах селищної ради

 

 

ДОВІДКА
про проходження стажування

 Видана

___________________________________________________________________
                
(прізвище, власне ім'я, по батькові стажера у родовому відмінку)

в тому, що він (вона) дійсно пройшов (ла) стажування ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(вказується структурний підрозділ апарату селищної ради або виконавчий органу ради)

у період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року відповідно до розпорядження Рокитнівського селищного голови від                    ___ ____________ 20__ року № ______.

Стажування відбувалося згідно з індивідуальним планом стажування.

У процесі стажування  ______________________________________________________________________
                                                   
 (прізвище, власне ім'я, по батькові стажера)

взяв(ла) участь у підготовці ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________
                                                                             (вказується перелік документів, заходів тощо)

Інформація про рівень професійної підготовки стажера, одержаних ним (нею) знань та навичок, проявлених професійних, ділових та особистих якостей під час проходження стажування:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

 

 

 

Рокитнівський селищний голова
 

 

_______________
(підпис)

 

 

_______________________

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

___  ____________ 20___ року


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь